Distance Pahalgam To Kargil, Jammu & Kashmir

Distance Pahalgam to Kargil , Travel by Road, Train, Flight, Air